051-37638100 [email protected]

چرا یک خیریه به وب سایت نیاز دارد؟

خیریه ها به کمک های مردمی متکی هستند تا به کمک پول، کالاها و خدمات آن ها به نیازمندان رسیدگی کنند. بدون حمایت های مردمی هیچ خیریه ای دوام نمی آورد، به همین دلیل داشتن یک وب سایت خوب برای بالا بردن آگاهی و تشویق افراد به کمک های مالی و حفظ روابط با حامیان مهم است.

با حرکت در عصر دیجیتال، نیاز موسسات خیریه به حضور آنلاین برای زنده ماندن، بیشتر آشکار می شود. داشتن وب سایت یکی از راه های اساسی است که در آن یک موسسه خیریه می تواند بهتر و بیشتر خدمت رسانی کند، اما چطور؟

  1. شفاف سازی و ارتقاء آگاهی

وب سایت، یک راه عالی برای دسترسی مخاطبان به شماست و به آنها اجازه می دهد که بدانند با چه هدفی، چه کاری را انجام می دهید. یک وب سایت به شما امکان می دهد به مخاطبان خود درباره آنچه که می خواهید انجام دهید، آموزش دهید. تا آن ها مطلع شوند که چرا امور خیریه شما بسیار مهم است.

  1. تشویق مردم به کمک مالی

با اطلاع رسانی مراسم ها و برنامه ها – مخصوصا به کمک تصویر – می توانید مردم را آگاه کنید تا به کمک بشتابند؛ در صورت عدم داشتن وب سایت باید از روش های سنتی تبلیغات استفاده کنید که هم بسیار هزینه بر است و هم تاثیر کوتاه مدتی دارد.

  1. پیشنهاد، کمک و مشاوره

در قلب هر خیریه کسانی هستند که به کمک و پشتیبانی نیاز دارند، در اغلب موارد، افراد برای کمک، راهنمایی و مشاوره به وب سایت مراجعه می کنند. در صورتی که وب سایتی وجود نداشته باشد، آنها باید زمان زیادی را صرف کنند تا بتوانند بصورت حضوری ابراز آمادگی کنند و ممکن است میان راه پشیمان شوند. به عنوان یک موسسه خیریه که از این افراد حمایت می کند، شما مسئولیت دارید به کمک یک شبکه ساده و در دسترس از آنها پشتیبانی کنید.

  1. حفظ روابط با حامیان

تشکر از حامیان شما برای کمک ها، بسیار اهمیت دارد و منجر به ایجاد حسن نیت احساس می شود و ممکن است مخاطب را به یک مشتری وفادار و دائمی تبدیل کند.