051-37638100 [email protected]
نقش تیم برنامه نویس در موفقیت یا شکست یک اپلیکیشن

نقش تیم برنامه نویس در موفقیت یا شکست یک اپلیکیشن

یکی از عوامل مهم در موفقیت یا شکست یک اپلیکیشن موبایلی بدون شک گروه برنامه نویسی آن اپلیکیشن می باشد چرا که هر چه قدر هم که اپلیکیشنی پر کاربرد باشد و نیاز مشتری را برطرف کند، ولی از لحاظ کیفیت و یک طراحی حرقی برای گفتن نداشته باشد، طرفدار چندانی پیدا نخواهد کرد و در...